Lukk

Braasport Grunnprepp

I grunnpreparering av ski inngår metting av glidsåle med glider og tilslutt siste lag med LF-glider. Skiene sikles og børstes og er klare til bruk. På klassiske ski rubbes festesonen med sandpapir. Anbefalt for marka og turski.

Oppdatert