Lukk

Swix Zero Spray, 50ml

100% fluorinert spray som hindrer ising på ny og fuktig snø rundt 0°C for Zero og rubbeski. Flaske med «opp-ned»- spraydyse for enkel pålegging. Kan også brukes til å spraye oversiden av skiene og trinsene, for å unngå at snø fester seg.

Vår anbefaling
N2C
N2C
Oppdatert
Beskrivelse
Tekniske data
Anmeldelser
Zero spray for festesonen på Zero ski. 100% fluorinert spray som hindrer ising på ny og fuktig snø rundt 0°C. For festesonen på klassiske racing ski med mekanisk feste eller ski man selv har rubbet. Flaske med «opp-ned»- spraydyse for enkel pålegging. La den tørke et par minutter etter pålegging.

Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.