BÆREKRAFT


MILJØ.gif


Åpenhet og Innsyn

 

Velkommen til Braasport. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Vår åpenhetslov er et uttrykk for vår forpliktelse til å dele relevant informasjon med våre kunder, ansatte og samfunnet.

 

Vår Forpliktelse

 

Vi tar vår forpliktelse til åpenhet på alvor. Vi forstår viktigheten av å dele relevant informasjon med våre kunder, ansatte og samfunn. Gjennom å følge åpenhetsloven og gi innsyn i nøkkelområder av vår virksomhet, ønsker vi å bygge et tillitsfullt forhold til alle våre interessenter.


Hvordan Vi Håndterer Åpenhetsloven


Produktinformasjon:
Vi ønsker å gi nøyaktig og fullstendig produktinformasjon for alle våre produkter. Dette inkluderer beskrivelser, priser, størrelser, materialer og eventuelle sikkerhetsanbefalinger.

Norsk Sportsbransjeforening har siden februar 2022 jobbet med et felles bransjeprosjekt for å etablere en felles plattform og rammeverk med mål om å oppfylle Åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Kartleggingsverktøyet inkluderer et spørreskjema med ca. 50 spørsmål som dekker alle områder omtalt i Åpenhetsloven, og i tillegg sentrale temaer inkludert i forslaget til nytt «EU Directive on corporate sustainability due diligence»

 

Pr dags dato har vi bedt våre 10 største leverandører dokumentere sine rutiner innen utslipp, resirkulering, materialvalg og arbeidsforhold i  henhold til ovennevnte spørreskjema. Samt deres planer for å redusere sine miljøavtrykk fremover. 

 

Markedsføring og Kampanjer: Vi skal kommuniserer tydelig og ærlig om priser, rabatter, tilbud og kampanjer. Vilkårene for våre kampanjer er alltid tilgjengelige for deg.


Personvern og Databruk:
Vi respekterer ditt personvern og overholder personvernlovene. Vi informerer deg om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine gjennom vår personvernerklæring.


Kontaktinformasjon:
Vi ønsker din tilbakemelding og spørsmål velkommen. Du kan kontakte vår dedikerte kundeservice på snakkeboblen i nedre høyre hjørne eller på telfon for eventuelle henvendelser.

LedelsesinformasjonVår innsats for åpenhet er en pågående prosess, og vi jobber kontinuerlig med å oppfylle våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven. Gjennom åpenhet ønsker vi å bygge et sterkt bånd med våre kunder og samfunnet, og vi setter stor pris på tilliten du viser oss.

Vennligst merk at informasjonen på denne siden kan endres over tid i tråd med utvikling av lovgivning og beste praksis.


Vi forstår at tillit er grunnlaget for vårt forhold til deg som kunde, og vi tar denne tilliten på alvor. Vår åpenhetslov er et løfte om at vi er dedikert til åpenhet, ansvarlighet og ærlighet i alt vi gjør.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon? Ikke nøl med å kontakte oss. Vi er her for å hjelpe!

 

 

Sist oppdatert: 16.aug 2023