LedLenser

Ledlenser ble opprinnelig startet av to brødre Harald og Rainer Opolka fra Solingen som ikke hadde så mye mer til rådighet enn en gammel Atari-datamaskin, et sett med verktøy, en tegneblokk og rundt 1000 tyske mark i startkapital. I dag er Ledlenser et internasjonalt selskap og en av verdens markedsledere for bærbart lys.