Lifesystems

Mark Cobham, Lifesystems grunnlegger, laget i 1989 Storbritannias første tur spesifikke førstehjelpspakke. Det begynte med at han som ung ivrig utforsker, ofte i ulendt terreng en dag trengte øyeblikkelig medisinsk hjelp. Heldigvis var han på tur med en lege, som hadde med seg provisorisk førstehjelpsutstyr, som ble redningen hans. Siden da har Lifesystems kontinuerlig utviklet seg ved bruk av vitenskapelig innovasjoner og tatt i bruk ledende undersøkelser. Lifesystems tilbyr nå en stor variasjon av sikkerhets-og hjelpeutstyr innenfor tur og ekspedisjon.