Lukk

Swix Base Cleaner Skiren I67C, 1L

Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Ingen sterk lukt. Perfekt størrelse for deg som smører en del ski. Et utmerket produkt sammen med Swix Fiberlene T0150 papir

Vår anbefaling
Oppdatert
Beskrivelse
Tekniske data
Anmeldelser
Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape før skiene renses og tørkes av med Fiberlene papir.

Fare: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.