Lukk

Swix Base Cleaner Skirens I62C, 150 ml

Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Ingen sterk lukt. Et utmerket produkt sammen med Swix Fiberlene T0151 papir

Vår anbefaling
Oppdatert
Beskrivelse
Tekniske data
Anmeldelser
Skirens for rengjøring av såler samt voks- og klisterfjerning. Spray på, fjern evt. så mye smøring som mulig med en skrape, og tørk av med Fiberlene papir.

Den aktive ingrediensen i denne skirensen er lav-aromatisk hydrokarbon, som har god effekt på fett og smuss. Boksen har drivgass som ikke skader ozon-laget og skirensen er mindre brann- og miljøskadelig enn de fleste andre skirensprodukter. 

Spesifikasjoner:
- 150 ml
- Aerosol
- Ingen sterk lukt

Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.