Brynje

1887 I dette herrens år skjedde ikke de største verdensbegivenheter. Men under en snøstorm i Montana, USA faller verdens største snøflak på utrolige 38cm x 20cm.  Samme år steg en ung mann i land i Larvik. Han het Jacob Jacobsen og var yngst av 20 barn. Med et så høyt kønummer ble han ubønnhørlig sendt ut i verden for å klare seg selv. Hans store fordel var at han kom fra Jyllands største tekstilfamilie.

Han hadde nok tilbrakt barneårene mer på fabrikken enn på skolen, for ikke før han var i land, så startet han sin egen trikotasje. Hans kunnskaper, sammen med norsk ull ble fort suksess. Så fulgte norsk kone, fabrikk og barn i tett rekkefølge. Den dag i dag er det fremdeles familien som sitter ved tømmene.