Faction

The Faction Collective er en uavhengig gruppe av skiløpere, artister, filmskapere, ingeniører, partnere, drømmere og skapere som er så mye mer enn summen av delene deres. Det som forener dem, er en kjærlighet til fjellene – og et ansvar overfor planeten vår. 

Historien om Faction begynte for øvrig som en liten revolusjon, drevet av en håndfull skiløpere som kom opp med nye ideer på de alpine lekeplassene rundt Verbier. Innovasjoner innen lette hybridkjerner, rockere og resirkulerte materialer har drevet selskapets stigning til rekkene av skiproduksjonseliten. Kombinert med sine høye kvalitetsstandarder, er Faction forpliktet til å finne leverandører som gjenspeiler deres visjon om en bærekraftig fremtid. For å redusere transportrelaterte utslipp henter Faction det meste av råvarene sine fra Europa, hvor skiene også produseres. Råvarene er FSC-sertifisert. Det betyr at skogene der veden kommer fra, forvaltes på en så miljømessig og sosialt bærekraftig måte. Faction er partner i 1 % for Planet-initiativet - donerer 1 prosent av Agent Series Ski-salget til godkjente miljøvernorganisasjoner.
Les mer